Ελληνικά
1989
549-564
  • (eng) Detailed descriptions of the prices announced by the three classes of the Academy of Athens for the year 1990.

  • (gre) Λεπτομερής περιγραφή των βραβείων που προκήρυξαν οι τρεις τάξεις της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1990.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ.

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Τεκμηρίωση