ΜΝΗΜΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ.

IN THE MEMORY OF ANGELOS SIKELIANOS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χάρης, Πέτρος (1902-1998)
  5. 1989
  6. 463-469
    • In the speech is described the accountenance and the life of Aggelos Sikelianos. Especially, his spiritual and national contribution, greek conscience and his great tragedies are reported too.
    • Πρόκειται για ομιλία, σχετικά με τη μορφή και τη ζωή του Αγγελου Σικελιανού, για την πνευματική και εθνική προσφορά του, την ελληνική του συνείδηση και τις μεγαλειώδεις τραγωδίες του.