ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

CELEBRATION FOR THE ANNIVERSARY OF THE 28th of OCTOBER 1940. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1989
  6. 392-414
    • Commemorative occasion for the heroes of 1940, who raised Greece all over the world with the sacrifice, and fought for the freedom of mankind paying the forfoit of their lives. Thorough narration of the events of the greek-ialian and greek-german wars.
    • Γίνεται μνημόσυνο για τους ήρωες του 1940, που με την θυσία τους ανύψωσαν την Ελλάδα στην Οικουμένη, και αγωνίστηκαν για την ελευθερία της ανθρωπότητας, με τίμημα ακόμα και τη ζωή τους. Εμπεριστατωμένη "εκ των έσω" εξιστόρηση των γεγονότων του Ελληνο-Ιταλικού και Ελληνο-Γερμανικού πολέμου.