ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ.

PRESENTATION OF BOOK. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσοπανάκης, Αγαπητός (1908-2005)
  5. 1989
  6. 386-391
    • Presentation of the book:''Photii Patriarchae Lexicon' which forms the publication of the well-known Dictionary of Patriarch Fotios.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο ''Photii Patriarchae Lexicon που αποτελεί έκδοση των γνωστών λεξικών του Πατριάρχη Φωτίου.