ΤΟ 1789 ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

THE YEAR 1789 IN THE MODERN INTERNATIONAL FAIR-STATE SYSTEM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τενεκίδης, Γεώργιος (1910-1990)
  5. 1989
  6. 278-289
    • The speech's subject is the contribution of the french revolution of 1789 to the legitimate regulation of the inter-state relations. The French Revolution confronts the states as a family with bounds of solidarity and interdependence between the members and declares the Rights of Man and the Citizen, the independence of the state and as a natural consequence the self-determination of the people
    • Πρόκειται για ομιλία, με αντικείμενο την συμβολή της Γαλλικής Επανάστασης του 1789, στην έννομη ρύθμιση των διακρατικών σχέσεων. Η Γαλλική Επανάσταση αντιμετωπίζει τα κράτη ως μια οικογένεια με δεσμούς αλληλεγγύης και αλληλεξάρτησης μεταξύ των μελών και διακηρύσσει τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη, την ανεξαρτησία του κρατούς και ως φυσική συνέπεια, την αυτοδιάθεση των λαών