ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

SCIENTIFIC COMMEMORATION OF THE ACADEMICIAN GREGORY KASIMATIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016) | Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ | Κυδωνιάτης, Σόλων (1906-2001)
  5. 1989
  6. 194-214
    • Biographical elements, scientific, spiritual and political activity of the deceased Academician, politician, and university Gregory Kasimatis
    • Βιογραφικά στοιχεία, επιστημονική, πνευματική και πολιτική δραστηριότητα του εκλιπόντος ακαδημαϊκού, πολιτικού και πανεπιστημιακού Γρηγορίου Κασιμάτη