ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ "AUSTRALIAN PEOPLE", ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΗΜΜΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

THE REFUTATION OF THE INCLUDED IN THE PROJECT OF THE NEW AUSTRALIAN ENCYCLOPEDIA "AUSTRALIAN PEOPLE" TOWARDS THE ENTRY :MACEDONIA" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βαβούσκος, Κων/νος (1921-2012)
  5. 1989
  6. 80-102
    • Refutation of the inaccuracies that are included in the entry "Macedonia" of the new Australian Encyclopedia
    • Ανασκευή των ανακριβειών που υπάρχουν στο λήμμα "Μακεδονία" της νέας Αυστραλιανής Εγκυκλοπαίδειας