1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βαβούσκος, Κων/νος (1921-2012)
  5. 1989
  6. 80-102
    • Refutation of the inaccuracies that are included in the entry "Macedonia" of the new Australian Encyclopedia
    • Ανασκευή των ανακριβειών που υπάρχουν στο λήμμα "Μακεδονία" της νέας Αυστραλιανής Εγκυκλοπαίδειας