ΕΞΙ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ

SIX UNKNOWN NARRATIVE WORKS OF THE 19TH CENTURY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σαχίνης Απόστολος
  5. 1989
  6. 61-81
    • Preentaton of 6 unknown narrative works of the 19th century, which were never discussed and reviewed by the literary criticism or by the historians of the modern greek literature. These are: Megacles of the unluck in love, The Short Stories, The Green-Limmet, the Punishment. The alleged ghost and the Sword of the Revenge
    • Παρουσιάζονται 6 άγνωστα αφηγηματικά έργα του 19ου αιώνα, που δεν έχουν συζητηθεί και κριθεί από την λογοτεχνική κριτική. Αυτά είναι, ο Μεγακλής η ο ατυχής έρως, τα Διηγήματα, ο Φλώρος, η Τιμωρία, το Υποτιθέμενο Φάντασμα και η Σπάθη της Εκδικήσεως.