ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ.

ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT OF THE SUPREME COURT OF APPEAL. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μητσόπουλος Γεώργιος
  5. 1989
  6. 37-40
    • Precise retrospection of the establishment of the Supreme Court of Appeal and some thoughts for its course and development.
    • Σύντομο ιστορικό της ίδρυσης του Αρείου Πάγου και σκέψεις επί της πορείας του και της εξέλιξής του.