ΕΠΙΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 150 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ.

PRESENTATION OF A RESOLUTION OF THE ACADEMY OF ATHENS FOR THE COMPLETION OF 150 AND MORE YEARS SINCE THE ESTABLISHMENT OF THE SUPREME COURT OF APPEAL. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κυδωνιάτης, Σόλων (1906-2001)
  5. 1989
  6. 35-36
    • On the occasion of the completion of 150 years since the establishment of the Supreme Court of Appeal, the Academy honoured the superhuman efforts that this Supreme court of the country had strived in order to make possible the creation of stable juridical foundations, upon which was based the legitimate life of the country.
    • Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 150 ετών από την ίδρυση του Αρείου Πάγου, η Ακαδημία τιμά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατεβλήθησαν από το Ανώτατο αυτό Δικαστήριο της χώρας, για να καταστεί δυνατή η δημιουργία σταθερών δικαστικών βάθρων, πάνω στα οποία στηρίχθηκε ο έννομος βίος της χώρας.