ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

SPEECH MADE BY THE DEPARTED PRESIDENT. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1989
  6. 11-15
    • Account for the activities and some precepts for the future. The speech was given by the President of the Academy of Athens for the year 1989.
    • Απολογισμός δραστηριοτήτων και υποθήκες για το μέλλον του απερχόμενου προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών του έτους 1989.