ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ.

STRATIS MYRIVILIS-CONCISE CONSIDERATION OF HIS WORK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αθανασιάδης Τάσος
  5. 1990
  6. 378-382
    • Brief presentation and appreciation of the work of the great neo-Hellene novelist Stratis Myrivilis.
    • Σύντομη παρουσίαση και κριτική του έργου του μεγάλου νεοέλληνα πεζογράφου Στρατή Μυριβήλη.