ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

THE MAIN CONTRIBUTIONS OF HIPPOCRATES TO THE EVOLUTION OF MEDICINE. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1990
  6. 350-366
    • The contribution of Hippocrates to the development of Medicine is underlined. His presence is still intense despite the revolutionary variations that took place all these years.
    • Τονίζεται η συμβολή του Ιπποκράτη στην εξέλιξη της Ιατρικής η παρουσία του οποίου είναι ακόμη έντονη παρά τις επαναστατικές μεταβολές που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια.