Πίνακες προξενηθεισών ζημιών εις τα σχολεία του Ελληνικού κράτους υπό των Γερμανών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 158090
  4. GR-AtACAb10148096
  5. Ελληνικά
  6. Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, Διεύθυνσις Τεχνικών Υπηρεσιών
  7. [Αθήνα] :Υπουργείον Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας. Δ/σις Τεχνικών Υπηρεσιών, [1949;]
  8. 420