Παρουσίαση βιβλίου

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991)
  5. 1990
  6. 154-155
    • Presentation of the book ΄΄The weather΄΄ of the meteorologist George Makris, which forms one popularized guide of Meteorology for the broad audience.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο ΄΄Ο καιρός΄΄ του μετεωρολόγου Γεωργίου Μακρή το οποίο αποτελεί εκλαϊκευμένο εγχειρίδιο Μετεωρολογίας για το ευρύ αναγνωστικό κοινό.