ΚΩΣΤΑΣ ΟΥΡΑΝΗΣ, Ο ΠΟΙΗΤΗΣ, Ο ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΣ, Ο ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ

KOSTAS OURANIS, THE POET, THE NOVELIST, THE TRAVELLER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χάρης, Πέτρος (1902-1998)
  5. 1990
  6. 36-48
    • On the occasion of the completion of 100 years since the birth of Kostas Ouranis is made a report on his rich work, his morals and life. Some of his poems are cited. It is underlined that Ouranis though he appealed to a broader audience, he didn't make any spiritual concessions but his texts were popularized without losing their literary value.
    • Με την ευκαιρία συμπλήρωσης εκατό ετών από τη γέννηση του Κώστα Ουράνη, γίνεται αναφορά στο πλούσιο έργο του, στο ήθος και στη ζωή του. Αναγράφονται μερικά από τα ποιήματα του. Επισημαίνεται ότι ο Ουράνης αν και απευθυνόταν στο πλατύτερο κοινό, δεν έκανε πνευματικές υποχωρήσεις, αλλά τα κείμενα του εκλαϊκεύτηκαν χωρίς να χάσουν τη λογοτεχνική τους αξία.