ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ha, D1, D2 ΚΑΙ D3.

AN ORIGINAL ASPECT FOR THE LINES Ha, D1, D2 AND D3. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Περράκης Νικόλαος Γ
  5. 1928
  6. 662-664
    • Comparative study which regards the spectral lines of Helium as well of the three lines of Natrium.
    • Συγκριτική μελέτη των φασματικών γραμμών του Ηλίου και των τριών γραμμών του Νατρίου.