ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE SOLAR ATMOSPHERE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Περράκης Νικόλαος Γ
  5. 1928
  6. 651-661
    • The present study is referred to the law of the variation of pressure in connection with the altitude into the solar atmosphere. Furthermore, some virtues of the solar atmosphere, like temperature and pressure, are reported.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στο νόμο της μεταβολής της πίεσης σε σχέση με το υψόμετρο μέσα στην ηλιακή ατμόσφαιρα και σε ορισμένες ιδιότητες της ηλιακής ατμόσφαιρας, όπως η θερμοκρασία και η πίεση.