ΝΕΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

NEW GEOLOGICAL RESEARCHES AT ITHACA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Renz Karl
  5. 1928
  6. 608-615
    • Detailed geological study of Ithaca island and of the areas round it.
    • Λεπτομερής γεωλογική μελέτη της νήσου Ιθάκης και των πέριξ περιοχών.