ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΒΟΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ

SPECTROSCOPICAL DEMONSTRATION FOR THE EXISTENCE OF BORON IN SUN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Περράκης Νικόλαος Γ | Nicholson Seth
  5. 1928
  6. 547-549
    • The spectral line of the emission of the chemical element Boron into the solar spectrum is located. The aforementioned proved the existence of that element in the solar atmosphere.
    • Εντοπίζεται η φασματική γραμμή εκπομπής του χημικού στοιχείου Βόριο μέσα στο ηλιακό φάσμα, πράγμα που αποδεικνύει και την ύπαρξη του στοιχείου αυτού στην ηλιακή ατμόσφαιρα.