ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ FORUM OF NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES AND ENGINEERING: "SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF CITIES: AN INTERNATIONAL FORUM"

REPORT ON THE PROCEEDINGS OF THE FORUM OF NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES AND ENGINEERING: "SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF CITIES: AN INTERNATIONAL FORUM" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ligomenidis Panos | Λιγομενίδης Πάνος
  5. 1996
  6. 703-704
    • Report of the Academy of Athens representative, for his participation at the forum concerned with the title. The forum took place in Constantinopole from the 31st of May till the 1st of June 1996.
    • Έκθεση του εκπροσώπου της Ακαδημίας Αθηνών επί της συμμετοχής του στο forum που αναφέρεται στον τίτλο και έγινε στην Κωνσταντινούπολη από 31 Μαΐου εώς 1η Ιουνίου 1996.