ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ICSU

REPORT FOR THE REPRESENTATION OF THE ACADEMY OF ATHENS AT THE GENERAL ASSEMBLY OF ICSU'S COMMITTEE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1996
  6. 697-700
    • Report, delivered by the representative of the Academy of Athens, for the proceedings of the General Assembly of ICSU (International Committee of Scientific Unions) which took place at Washington USA, from the 21st till the 27th of September 1996.
    • Αναφορά του εκπροσώπου της Ακαδημίας Αθηνών επί των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ICSU (International Committee of Scientific Unions), που έγινε στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ από 21 εώς 27 Σεπτεμβρίου 1996.