ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 4ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

REPORT ON THE PROCEEDINGS OF THE 4TH INTERNATIONAL CONVENTION OF GEOMETRY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1996
  6. 695-696
    • Report and account of the proceedings of the International Convention of Geometry which took place in Salonica from the 25th till the 31st of May 1996.
    • Αναφορά και απολογισμός εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου Γεωμετρίας, που έγινε στην Θεσσαλονίκη από 25 εώς 31 Μαΐου 1996.