ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 70ΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

REPORT ON THE PROCEEDINGS OF THE 70TH SESSION OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF ACADEMIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γρόλλιος, Κων/νος Χ.
  5. 1996
  6. 692-694
    • Report and account of the proceedings of the 7oth session of the International Society of Academies which took place in Brussels from the 17th till the 22nd of June 1996.
    • Αναφορά και απολογισμός των εργασιών της 70ης Συνόδου της Διεθνούς Ενώσεως Ακαδημιών, που έγινε στις Βρυξέλλες από 17 εώς 22 Ιουνίου 1996.