Η Φιλική Εταιρεία : αναμνηστικόν τεύχος επί τη 150 επετηρίδι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 165843
  4. GR-AtACAb10029777
  5. Ελληνικά
  6. Πρωτοψάλτης, Εμμανουήλ Γ.
  7. Αθήναι: Ακαδημία Αθηνών, 1964
  8. 314