ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΕΣΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

OFFICIAL RECEPTION OF THE ARCHBISHOP OF EFESOS, XRYSOSTOMOS S. KONSTADINIDES,CORRESPONDING MEMBER OF THE ACADEMY OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Aubouin Jean | Πεσμαζόγλου, Ιωάννης (1918-2003) | Ζηζιούλας, Ιωάννης, Μητροπολίτης Περγάμων (1931-)
  5. 1996
  6. 477-482
    • The life and the work of the new corresponding member is presented. Especially, his rich author's work is reported.
    • Παρουσιάζεται η ζωή και το έργο του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο πλούσιο συγγραφικό του έργο.