ΧΑΡΙΛΑΟΕ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ. Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

HARILAOS TRIKOUPIS, THE INNOVATIONIST POLITICIAN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μάνεσης Αριστόβουλος
  5. 1996
  6. 415-435
    • On the occasion of the completion of 100 years since the day that Harilaos Trikoupis died, a report is made which refers to his personality and work and especially to the modernization of the greek society of his times.
    • Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 100 ετών από το θάνατο του Χαρίλαου Τρικούπη γίνεται αναφορά στην προσωπικότητα και το έργο του και συγκεκριμένα στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας της εποχής του.