ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ"

PRESENTATION OF THE BOOK "EUCLID'S POSITION IN THE ANCIENT AND MODERN MATHEMATICS" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1996
  6. 409-414
    • On the occasion of the presentation of the related book a report is made which concerns the life and the work of the great Mathematician of Greek antiquity, Euclid. Especially, his author's work is underlined.
    • Με την ευκαιρία της παρουσίασης του σχετικού βιβλίου γίνεται αναφορά στη ζωή και το έργο του μεγάλου μαθηματικού της ελληνικής αρχαιότητας Ευκλείδη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο συγγραφικό του έργο.