ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΗΡΩΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ, ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ"

PRESENTATION OF THE BOOK "HERON'S FROM ALEXANDRIAN NAMES OF GEOMETRIC TERMS, GEOMETRICAL" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Μη καθορισμένη
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1996
  6. 404-408
    • On the occasion of the presentation of the related book a report is made, which regards the life and the work of the great Alexandrian Mathematician and Engineer, Heron.
    • Με την ευκαιρία της παρουσίασης του σχετικού βιβλίου γίνεται αναφορά σττη ζωή και το έργο του μεγάλου Αλεξανδρινού μαθηματικού και μηχανικού Ήρωνα.