ΚΑΡΤΕΣΙΟΥ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ

DESCARTES, LIFE AND SPEECH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1996
  6. 348-384
    • The speaker paid homage to the french spirit and particularly to the founder of the post medieval french philosophy, Rene Descartes, on the occasion of the completion of four hundred years since the day he was born.
    • Ο ομιλητής αποτείνει φόρο τιμής προς το γαλλικό πνεύμα και συγκεκριμένα προς τον γενάρχη της μεταμεσαιωνικής γαλλικής φιλοσοφίας Rene Descartes με αφορμή τα τετρακόσια χρόνια από τη γέννησή του.