ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΝ

GREEK AND CHINESE PHILOSOPHY, ASPECTS FOR MUTUAL EXPLORATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουτσόπουλος Ευάγγελος
  5. 1996
  6. 281-287
    • Report to the regime of China as well as to the mentality of its inhabitants. Relations of the chinese intelligentsia towards the Western and mainly the Greek.
    • Αναφορά στο καθεστώς της Κίνας καθώς και στη νοοτροπία των κατοίκων. Σχέσεις κινέζικης διανόησης προς τη δυτική και κυρίως την ελληνική.