ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

AGGELOS SIKELIANOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γρόλλιος, Κων/νος Χ.
  5. 1996
  6. 263-280
    • Speech, which regards the distinguished poet from the Ionian islands, Aggelos Sikelianos, on the occasion of the completion of 45 years since his detah. Furthermore, his work is reported, which played a distinguished role to the intellectual life of the country. Finally, his work "Daedalus in Crete" is also reported. With the aforementioned work Sikelianos fulfilled the mission of the great poet.
    • Ομιλία για το διακεκριμένο επτανήσιο ποιητή Άγγελο Σικελιανό με την ευκαιρία 45 ετών από το θάνατό του. Αναφορά στο έργο του που διαδραμάτισε εξέχοντα ρόλο στην πνευματική ζωή του τόπου. Αναφορά στο έργο του "Ο Δαίδαλος στην Κρήτη", με το οποίο ο Σικελιανός εκπληρώνει την αποστολή του μεγάλου ποιητή.