ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΝΩΣΣΟΥ ΤΟΥ 9ΟΥ π.Χ ΑΙΩΝΑ

MINDOS REDIVIRUS: SOME NOSTALGIC KNOSSIANS OF THE NINTH CENTURY B.C. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Coldstream N John
  5. 1996
  6. 236-262
    • A detailed description of the archaeological excavations which took place at the North cemetery of Knossos. In the present, the findings are described and various graves are dated.
    • Λεπτομερής περιγραφή των ανασκαφών που έγιναν στο βόρειο νεκροταφείο της Κνωσσού, περιγραφή ευρημάτων και χρονολόγηση διαφόρων τάφων.