ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ Κ. NICHOLAS G. L. HAMMOND

OFFICIAL RECEPTION OF THE FOREIGN FELLOW MR. NICHOLAS G L HAMMOND (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Μη καθορισμένη
  4. Aubouin Jean | Σακελλαρίου Μιχαήλ | Πεσμαζόγλου, Ιωάννης (1918-2003)
  5. 1996
  6. 184-187
    • Report which regards the life and the scientific work of the foreign fellow, Mr. Nicholas Hammond.
    • Αναφορά στο βίο και το επιστημονικό έργο του ξένου εταίρου κ. Nicholas Hammond.