ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ 1421-1453"

PRESENTATION OF THE BOOK "UNPUBLISHED DOCUMENTS ABOUT RHODES AND SOUTH SPORADES FROM THE FILES OF SAINT JOHN'S KNIGHTS 1421-1453" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσοπανάκης, Αγαπητός (1908-2005)
  5. 1996
  6. 143-145
    • Three hundred and forty two documents from the files of the Saint John's Knights battalion which are stored in Malta, are presented. Various characteristics of that times (1421-1453) like the battalion customs, the population classes, jobs, topographic and construction problems, orthodox and catholic church relations etc, are reported.
    • Παρουσιάζονται 342 έγγραφα από το αρχείο του τάγματος των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννου που βρίσκονται σήμερα στη Μάλτα. Στα έγγραφα αυτά αναφέρονται πάρα πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία της εποχής (1421-1453) όπως τους θεσμούς του τάγματος, την διαστρωμάτωση του πληθυσμού, τα επαγγέλματα. Τοπογραφικά και οικοδομικά προβλήματα, σχέσεις ορθόδοξης και καθολικής εκκλησίας κλπ.