Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ROBERT OPPENHEIMER ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΒΟΜΒΑΣ

THE PHYSICIAN ROBERT OPPENHEIMER AS THE REPRESENTATIVE OF THE HUMANITIES DURING ITS CONFLICT WITH THE POLITICAL LEADERSHIP OF USA, FOR THE USE OF THE ATOMIC BOMB (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αθανασιάδης Τάσος
  5. 1996
  6. 104-118
    • Report which concerns the personality, life and work of the scientist Robert Oppenheimer, who had combined in a prodigious way his love for the physical studies with that of the ancient greek and latin, rendering optimistic messages to mankind.
    • Αναφορά στην προσωπικότητα, στη ζωή, στο έργο του επιστήμονα Robert Oppenheimer, ο οποίο συνδύασε με θαυμάσιο τρόπο την αγάπη του για τις φυσικές επιστήμες με εκείνη των αρχαίων ελληνικών και λατινικών, προσφέροντας τρία αισιόδοξα μηνύματα στην ανθρωπότητα.