1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τούντας, Κωνσταντίνος (1917-2004)
  5. 1994
  6. 360-384
    • Revealing of unknown aspects of the lives of people whose genius in medicine benefited the mankind but their luck was not equal to their offering because they were considered as extremely progressive for their times. Edward Genner, Kosmas and Damianos, Antoine Lavouazie, Koch and many others are indicatively reported.
    • Αποκαλύπτονται άγνωστες πτυχές της ζωής των ανθρώπων που η μεγαλοφυϊα τους στην Ιατρική ευεργέτησε την ανθρωπότητα, η τύχη των οποίων όμως δεν ήταν αντάξια της προσφοράς τους, διότιθεωρήθηκαν υπερβολικά προοδευτικοί για την εποχή τους. Ενδεικτικά αναφέρονατι ο 'Εντουαρντ Τζέννερ, Κοσμάς και Δαμιανός, Αντουάν Λαβουαζιέ, Κοχ και πολλοί άλλοι.