ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

OFFICIAL RECEPTION OF THE CORRESPONDING MEMBER Mr. DIMITRIOS P. LAZARIDES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκαλκέας, Γρηγόριος Δ. (1928-2018) | Διαννελίδης, Θεμιστοκλής (1909-2000)
  5. 1994
  6. 330-333
    • The biographical elements and scientific activity of the new corresponding member Mr. Dimitrios P. Lazarides are announced.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Δημητρίου Π. Λαζαρίδη.