Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ

THE MACEDONIAN WAR AND ITS HISTORY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βαβούσκος, Κων/νος (1921-2012)
  5. 1994
  6. 314-329
    • Report concerning to the Macedonian War, detailed account of the events that took place before and during that War. It is pinpointed that the officers of the greek army, who volunteered to the war had ascertained the noble morale of Macedonians and were the yeast of the revolutionary ideology, as the Academician Spyros Melas observed.
    • Αναφορά στο Μακεδονικό αγώνα, εξιστόρηση των γεγονότων που διαδραματίσθηκαν προ και κατά τη διάρκεια του αγώνα αυτού. Επισημαίνεται ότι οι αξιωματικοί του Ελληνικού στρατού, οι οποίοι προσήλθαν εθελοντικώς στον αγώνα, διαπίστωσαν το υψηλόν φρόνημα των Μακεδόνων και υπήρξαν το προζύμι της επαναστατικής ιδεολογίας, όπως παρατήρησε ο ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς.