ΤΟ "ΌΧΙ ΤΟΥ '40" ΚΑΙ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

THE "NO OF '40" AND THE INTELLECTUAL WORLD OF GREEK PEOPLE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Aubouin Jean | Πεσμαζόγλου, Ιωάννης (1918-2003)
  5. 1994
  6. 300-312
    • Report which is referred to the victory of Greece over the foreign invader in 1940. The virtues that led to that victory are mentioned and the names of people of spirit and art are reported, whose works depicted the events of that era. It is underlined that the "NO of '40" composed a message of all people.
    • Αναφορά στη νίκη της Ελλάδος κατά του ξένου εισβολέα το 1940. Επισημαίνονται οι αρετές που οδήγησαν στη νίκη και αναφέρονται τα ονόματα ανθρώπων του πνεύματος και της τέχνης, τα έργα των οποίων απεικόνισαν γεγονότα της εποχής. Τονίζεται ότι το ΌΧΙ του '40 αποτέλεσε πανανθρώπινο μήνυμα.