ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

CELEBRATION OF THE ANNIVERSARY OF THE 28th OF OCTOBER OF 1940 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Διαννελίδης, Θεμιστοκλής (1909-2000)
  5. 1994
  6. 297-299
    • It is underlined the determinant role that some virtues played, like the union of hearts, peace and decisiviness, for the great victory of our country over the foreign invader, in 1940.
    • Επισημαίνεται ο καθοριστικός ρόλος που έπαιξαν ορισμένες αρετές, όπως η Ομοψυχία, η Ομόνοια και η αποφασιστικότητα, για τη μεγάλη νίκη της χώρας μας κατά του ξένου εισβολέα, το 1940.