ΟΙ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ

SEMICONDUCTORS IN THE MODERN WORLD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Vavilov Victor Sergeevich
  5. 1994
  6. 285-292
    • Recitation and brief description of many devices which are based on the semiconductors. The running of these devices changed drastically the life of people during the second half of the 20th century.
    • Απαρίθμηση και σύντομη περιγραφή πληθώρας συσκευών που βασίζονται στους ημιαγωγούς και με την λειτουργία τους άλλαξαν δραστικά την ζωή των ανθρώπων κατά το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα.