ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Aubouin Jean | Ζολώτας, Ξενοφών (1904-2004) | Πεσμαζόγλου, Ιωάννης (1918-2003)
  5. 1994
  6. 283-284
    • The present forms a study-prposal by the Academy of Athens, whose subject is the development of Thrace.
    • Πρόκειται για μελέτη-πρόταση της Ακαδημίας Αθηνών με αντικείμενο την ανάπτυξη της Θράκης.