ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

NON LINEAR DYNAMICS-CHAOS AND THE DEVELOPMENT OF THE COMPLEX SYSTEMS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Νικόλης Γεωργιος
  5. 1994
  6. 234-236
    • The purpose of the present speech is to explain the mechanisms which condition the behavior of the complex systems. Furthermore, some comments are presented which concern the non linear science to the analysis of problems regarding to the various fields of the fundamental and technological research.
    • Σκοπός της ομιλίας είναι η εξήγηση των μηχανισμών που διέπουν τη συμπεριφορά των πολυπλόκων συστημάτων καθώς και η παρουσίαση σχολίων ως προς τις επιπτώσεις της μη γραμμικής επιστήμης στην ανάλυση προβλημάτων που αφορούν διάφορους κλάδους της θεμελιώδους και της τεχνολογικής έρευνας.