Η σφαγή του Προμυρίου (8 Μαΐου 1823)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23952
  4. GR-AtACAb10079236
  5. Ελληνικά
  6. Φιλάρετος, Γεώργιος Ν.
  7. Εν Αθήναις: Τυπ. ″Κορίννης″, 1896
  8. 12