ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΠΑΝΟΥ ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN Mr. PANOS LIGOMENIDIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος | Διαννελίδης, Θεμιστοκλής (1909-2000)
  5. 1994
  6. 123-126
    • On the occasion of the reception of the new Academician Mr. P. Ligomenidis his life and work are analyzed.
    • Με την ευκαιρία της υποδοχής του νέου ακαδημαϊκού κ. Π. Λιγομενίδη αναλύεται ο βίος και το έργο του.