ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΣΙΩΤΗ

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN MARKOS SIOTIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Διαννελίδης, Θεμιστοκλής (1909-2000)
  5. 1994
  6. 89-93
    • On the occasion of the reception of the new academician Mr. Siotis, his life and work are analyzed.
    • Με την ευκαιρία της υποδοχής του νέου ακαδημαϊκού κ. Σιώτη, αναλύεται ο βίος και το έργο του.