ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ "THE THIRD WORLD AND THE RICH COUNTRIES" ΚΑΙ "ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ"

PRESENTATION OF THE BOOKS : "THE THIRD WORLD AND THE RICH COUNTRIES" AND "FROM THE OCCUPATION TO THE CIVIL WAR" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1994
  6. 65-71
    • Presentation of two books written by the Academician Aggelos Aggelopoulos with subjects of economical character. In the first book, the global economic depression is analyzed. Moreover, there are suggested actions which should be implemented by the rich countries in order to support the collapsing economies of the countries of the Third World. Following, in the second book the economic problem of Greece during the occupation and after it, is analyzed. Furthermore, there are suggested ways to act so as Greece to claim one obligatory loan made to Germany, to the tune of 13 billion dollars, with the rate of exchange of 1994.
    • Παρουσιάζονται δύο βιβλία του Ακαδημαϊκού 'Αγγελου Αγγελόπουλου με θέματα οικονομικού χαρακτήρα. Στο πρώτο αναλύεται η παγκόσμια οικονομική κρίση και προτείνονται ενέργειες που πρέπει να εφαρμόσουν οι πλούσιες χώρες για να στηρίξουν τις καταρρέουσες οικονομίες των χωρών του τρίτου κόσμου. Στο δεύτερο βιβλίο αναλύεται το οικονομικό πρόβλημα της κατοχικής και μετακατοχικής Ελλάδος και προτείνονται ενέργειες για την διεκδίκηση του αναγκαστικού δανείου της Ελλάδος προς τη χιτλερική Γερμανία ύψους 13 δισεκατομμυρίων δολλαρίων σε τιμές του 1994.