ΔΙΑΔΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

THE SUCCESSION OF PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1994
  6. 11-16
    • Account of the activities of Academy's President for the year 1993.
    • Απολογισμός δραστηριοτήτων του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών κατά το έτος 1993.