ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΡΧΕΙΟΙΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

SOME DOCUMENTS FOR THE MODERN GREEK HISTORY AT THE ARCHIVES OF BATICAN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στεργέλλης Αριστείδης
  5. 1973
  6. 276-286
    • There are reported some documents which regard the modern history of Greece (1814-1878) which are found at the archives of Batican.
    • Αναφέρονται έγγραφα που αφορούν τη νεότερη ιστορία της Ελλάδος (1814-1878) τα οποία βρίσκονται στα αρχεία του Βατικανού.